თუ დაგჭირდათ თანხა ხელფასის მიღებამდე, შეეცადეთ მიიღოთ სწრაფი და მარტივი ონლაინ სესხი ჩვენ დაგეხმარებით მიიღოთ ის თანხა, რომელიც გჭირდებათ დღეს. იმისათვის, რომ თქვენ წინსვლა შესძლოთ.

შეიძლება თუ არა ონლაინ სესხი გაწყობდეთ სახელდობრ თქვენ? სწრაფი სესხები გამოსადეგია სხვადასხვა საჭიროებებისათვის, გადასახადების გადახდიდან ან ვალის კონსოლიდაციიდან მოგზაურობამდე, შვებულებისთვის ან საქორწინო ხარჯების დასაფარავადაც. სწრაფი სესხების არჩევისას, თქვენ ღებულობთ ხერხსა და შეძლებას, რასაც ვერ მიიღებთ ჩვეულებრივი მსესხებლისაგან.

რა არის ონლაინ სესხი?

საერთოდ, ონლაინ კრედიტი გახლავთ სესხი, რომელიც არ გამოიყენება ბიზნესის ან კომერციული მიზნებისათვის. იპოთეკური და ავტო სესხები შეიძლება ჩაითვალოს პირად სესხად, მაგრამ ისინი უზრუნველყოფილნი უნდა იყონ აქტივით, რომელსაც იძენენ. ეს აქტივი ითვლება როგორც გირაო და შესაძლოა გადაუხდელობის შემთხვევაში გამსესხებლის მფლობელობაში გადავიდეს.

"ონლაინ სესხი" როგორც წესი, ეხება სესხებს, რომლებიც დაუცველია, სადაც კრედიტორი გაძლევთ თანხას მხოლოდ მტკიცებულების საფუძველზე, რომ თქვენ შეძლებთ სესხის დაფარვას (შემოსავლის შესახებ ცნობის მსგავსი და ა.შ.).

ონლაინ სესხები საბანკო კრედიტების ანალოგიურია იმით, რომ კრედიტორი გასესხებთ თანხას რისკის შეფასების საფუძველზე და გარიცხავთ საპროცენტო განაკვეთს დადგენილი რისკის შესაბამისად. რისკების დასადგენად, კრედიტორი მოგთხოვთ ძირითად პირად და ფინანსურ ინფორმაციას, როგორიცაა:

  • საიდენტიფიკაციო: სასურველია პასპორტი, მაგრამ მძღოლის მოწმობა ან პირადობის მოწმობა შეიძლება საკმარისი იყოს.
  • საკონტაქტო ინფორმაცია: აუცილებელია ამდროინდელი მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომრები.
  • შემოსავალი: კრედიტორებმა შესაძლოა მოითხოვონ შემოსავლის მტკიცებულება.
  • დავალიანება: სხვა სესხების ჩამონათვალი და რა რეგულარული ვალდებულებები გაკისრიათ.
  • სესხის ოდენობა: რა თანხას სესხულობთ? ტიპიური ონლაინ სესხების ოდენობაა 50-დან 1200 ლარამდე, მაგრამ თითოეულ კრედიტორს გააჩნია განსხვავებული მინიმალური და მაქსიმალური მოთხოვნები სესხისადმი.

შესაძლებელია თქვენ გთხოვონ წარმოადგინოთ თქვენი პიროვნების დასადგენი დამატებითი ინფორმაცია (ისეთი, როგორიცაა პასპორტის ნომერი, მამის დაბადების დღე ან დედათქვენის ქალიშვილობის გვარი).

სანამ ონლაინ სესხის განაცხადს შეავსებთ, დარწმუნდით, რომ თქვენ საფუძვლიანად წაიკითხეთ წესები და პირობები, და აგრეთვე განაკვეთებიც. სანამ ძებნას დაიწყებთ, ჩამოთვალეთ ყველა შესაბამისი კითხვა, რომელიც შეესაბამება თქვენს სიტუაციას. მაგალითები: გთავაზობთ თუ არა კრედიტორი თქვენთვის საჭირო ოდენობის თანხას გონივრული საპროცენტო განაკვეთით? არსებობს თუ არა ზედმეტი მოსაკრებლები, წინასწარი გადახდის პირობები, ან რამე სხვა მოულოდნელი პოტენციური გადასახადები? არის სესხის საპროცენტო განაკვეთი ფიქსირებული თუ ცვლადი? როდის მიიღებთ თანხას? მომსახურების მიღების რომელი ვარიანტები გაგაჩნიათ? რა ხდება გადახდის შეფერხების შემთხვევაში?